இலியானா டி குரூஸ், ஆலியா பட், நடாசா ஸ்டான்கோவிக் உள்ளிட்ட பலர் கர்ப்பம் தரிக்கும் அறிவிப்புகளை வெளியிட்டனர்.Source link