தஞ்சாவூர் திட்டை வசிஷ்டேஸ்வரர் கோவில் : தஞ்சாவூர் திட்டை வசிஷ்டேஸ்வரர் கோவிலில் நாளை குருப்பெயர்ச்சி விழா நடைபெற உள்ளது.Source link