சங்கரன்கோவிலில் குடிநீர் குழாய் உடைப்பு : தென்காசி மாவட்டம் சங்கரன்கோவில் தண்ணீர் குழாயில் உடைப்பு ஏற்பட்டு சாலையில் ஒரு அடிவரை பள்ளம் ஏற்பட்டது.Source link