காவல் அதிகாரியே வீடு தேடி வந்து அறிவுறுத்தியதால், அச்சத்தில் அனைவரும் வீட்டை விட்டு வெளியே செல்ல மறுப்புSource link