கோயம்புத்தூர் ஜிஹெச் சிறப்பு வார்டு | கோவை அரசு மருத்துவமனையில் குழந்தைகளை பாதிக்கும் ஹீமோபிலியா சிறப்பு சிகிச்சை பிரிவு துவங்கப்பட்டுள்ளது.Source link