வயல் நிலங்களில் வாய்க்கால் வெட்டும் பணியில் நான்கு ஜேசிபி இயந்திரம் மூலம் தொடங்கிய என்எல்சி நிர்வாகம் மக்கள் எதிர்ப்பால் திரும்பிச் சென்றனர்Source link