காஞ்சிபுரம் மின்வெட்டு பகுதிகள் | காஞ்சிபுரம் துணை மின் நிலையத்தில் மின்சாதன பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெறவுள்ளதால் மின் தடை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.Source link