கொடைக்கானல் சுற்றுலா | சுற்றுலா பயணிகள் வாகனங்களில் இருந்து இறங்கி, வெள்ளி நீர்வீழ்ச்சி முன் புகைப்படங்கள் எடுத்து மகிழ்கின்றனர்.Source link