நான் சொன்னதைச் செய்கிறேன். கிஷி கா பாய் கிஷிகி ஜான் படத்தில் 100 முறை அதிர்ஷ்டம் வேண்டும் என்ற டயலாக் இருக்கும். எனக்கும் ஒரு முறை அதிர்ஷ்டம் வேண்டும். நான் கவனத்துடன் இருக்கிறேன். எங்கு சென்றாலும் முழு பாதுகாப்புடன் செல்கிறேன். என்ன நடக்கப்போகிறதோ அது நடக்கும். கடவுள் இருக்கிறார் என்பது உண்மை. என்னை சுற்றி ஏராளமான துப்பாக்கிகள் வருகின்றன என்றார்.

சல்மான் கான்

சல்மான் கான்

திருமணம் மற்றும் குழந்தை குறித்து கேட்டதற்கு குழந்தை பெற்றுக்கொள்வது குறித்து பரிசீலித்து வருகிறேன். ஆனால் இந்திய சட்டம் அதற்கு அனுமதிக்கவில்லை என்று தெரிவித்தார். உடனே தயாரிப்பாளர் கரண் ஜோகர் திருமணம் செய்து கொள்ளாமல் குழந்தை பெற்றுக்கொண்டிருப்பதை சுட்டிக்காட்டி கேட்டதற்கு, இப்போது சட்டங்கள் அதிகமாக மாறிவிட்டன. அதனால் எப்படி என்ன செய்வது என்று பரிசீலித்து வருகிறேன். குழந்தைகள் மீது எனக்கு அதிக பிரியம் உண்டு.. ஆனால் இப்போது சட்டங்கள் மாறிவிட்டன.

குழந்தைகளை விரும்புகிறேன். ஆனால் குழந்தைகள் தங்களது அம்மாவுடன் தான் வருவார்கள். எங்களுக்கு அம்மா தேவையில்லை. ஆனால் ஒரு குழந்தை தேவை. எனது முன்னாள் பெண் தோழிகள் அனைவரும் மிகவும் நல்லவர்கள். தவறு என்னிடம் இருக்கிறது என்று தெரிவித்தார்.Source link