திண்டுக்கல்லில் கோடைகால இலவச விளையாட்டுப் பயிற்சி : திண்டுக்கல் மாவட்ட விளையாட்டரங்கில், தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையத்தின் சார்பாக கோடைக்கால இலவசப் பயிற்சி நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.Source link