விருதுநகர் செய்திகள் | ஆஸ்துமா என்பது நுரையீரலில் தொடர்ந்து ஏற்படக்கூடிய ஒவ்வாமை காரணமாக உண்டாகும் ஒரு வித இளைப்பு நோய் – மருத்துவர்.Source link