நாமக்கல் : கோடை காலத்தில் பொதுமக்களுக்கு தாகம் தீர்க்கும் வகையில் நீர் மோர் பந்தல் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது.Source link