உக்ரைனின் ஒரு பெரிய திட்டமிடப்பட்ட எதிர்த்தாக்குதல் பற்றிய அறிக்கைகளுக்கு மத்தியில், ரஷ்யா அவசரமாக அதன் ஏவுகணை உற்பத்தியை அதிகரிக்க விரும்புகிறது.Source link