குடித்துவிட்டு போதையில் வெளியே வந்து தாங்கள் வைத்திருந்த கத்தியை வைத்து மாறி மாறி குத்துவது போன்று விளையாடியுள்ளனர்.Source link