கோவில்களில் உண்டியல் காணிக்கை திருக்கோவில் பணியாளர்கள் மூலம் கிழக்கு கோபுர வாசலில் உள்ள மண்டபத்தில் எண்ணப்பட்டது.Source link