அவரை போல் ஒரு நல்ல மனிதரைப் பார்க்க முடியாது, பல உதவி இயக்குநர்களுக்கு உதவி செய்துள்ளார் என்று பேரரசு மறைந்த நடிகர் மனோபாலாவிற்கு நேரில் அஞ்சலி செலுத்தி உருக்கமாகத் தெரிவித்துள்ளார்.Source link