கடந்த 2019 ஆம் ஆண்டு கோவை மதுக்கரை பகுதியிலும், கடந்த ஆண்டு சுந்தராபுரம் பகுதியிலும் அல்பினோ வகை பாம்புகள் மீட்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.Source link