கோவை செய்திகள் | அவிநாசி சாலை சிக்னலுக்கு மக்களை அழைத்துச் சென்று தன்னுடன் வைத்துக் கொண்டு போக்குவரத்தையும் கண்காணித்து சரி செய்தார் (செய்தியாளர் – ஜெரால்டு)Source link