தொடர்ந்து இரவு ராமராயர் மண்டகப்படிக்கு வந்த அழகர் விடிய விடிய தசாவதார கோலங்களில் எழுந்தருளி பக்தர்களுக்கு காட்சி அளித்தார். மச்ச அவதாரம், கூர்ம அவதாரம், வாமன அவதாரம் உள்ளிட்ட 7 அவதாரங்களில் தரிசனம் தந்தார்.Source link