ரஷீத் கானை முன்னோடியாக கொண்டு ஆப்கானிஸ்தானிலிருந்து ஆயிரக்கணக்கில் ஸ்பின்னர்கள் திரண்டு வரத் தொடங்கினர். அமைதியற்ற அந்த தேசத்திற்கு கிரிக்கெட் மூலம் புது நம்பிக்கை பாய்ச்சியிருக்கிறார் ரஷீத்.Source link