திருவள்ளூர் மின் வெட்டு | மின் தடை தொடர்பான அறிவிப்பை மின்வாரியம் வெளியிட்டுள்ளதுSource link