ஊட்டியில் நடந்து வரும் மலர் கண்காட்சியை சுற்றுலா பயணிகள் வியப்புடன் கண்டு களித்து வருகின்றனர்.Source link