கர்நாடக முதல்வர் செய்தி நேரலை: முன்னதாக, கட்சியின் முன்னாள் தலைவர் ராகுல் காந்தியும் கார்கேவின் இல்லத்திற்குச் சென்றார், அங்கு அவர்கள் 90 நிமிடங்களுக்கு மேல் நீடித்த ஒரு நீண்ட சந்திப்பை நடத்தினர்.Source link