சென்னையில் வாகனங்களை நிறுத்துவதில் பொதுமக்கள் சிக்கலை எதிர்கொண்ட நிலையில், சாலையோரங்களில் வாகனங்களை பார்க்க வசதியை ஏற்படுத்த மாநகராட்சி நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளது.Source linkசென்னையில் வாகனங்களை நிறுத்துவதில் பொதுமக்கள் சிக்கலை எதிர்கொண்ட நிலையில், சாலையோரங்களில் வாகனங்களை பார்க்க வசதியை ஏற்படுத்த மாநகராட்சி நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளது.Source link