கோவை மாவட்ட 11வது முடிவுகள் 2023 | 11ம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகள் வெளியாகியுள்ள நிலையில் கோவை மாவட்ட மாணவர்களின் தேர்ச்சி விவரங்கள் தெரிந்து கொள்வோம்.Source link