திருவண்ணாமலை மாவட்டம் 10வது முடிவுகள் 2023 | 10ம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகள் வெளியாகியுள்ள நிலையில் திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் மாணவர்களின் தேர்ச்சி விவரங்களை தெரிந்து கொள்வோம்.Source link