திருப்பூர்: RTE சட்டத்தின் 25% ஒதுக்கீட்டின் கீழ் ஒதுக்கப்பட்ட இடங்களின் எண்ணிக்கையை விட அதிகமான விண்ணப்பங்களைப் பெற்ற தனியார் உதவிபெறாத பள்ளிகள், குழந்தைகளை I வகுப்பில் சேர்க்க அதிர்ஷ்டக் குலுக்கல் முறையைப் பயன்படுத்தும்.
2023-24ஆம் கல்வியாண்டுக்கான விண்ணப்பங்கள் ஏப்ரல் 20 முதல் மே 18 வரை பெறப்பட்டன. இதில் திருப்பூர் மாவட்டத்தில் உள்ள 228 தனியார் மற்றும் சுயநிதிப் பள்ளிகளுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட இடங்களின் எண்ணிக்கையை விட அதிகமான விண்ணப்பங்கள் வந்துள்ளன. இதனால் மே 23 செவ்வாய்க்கிழமை காலை 10.00 மணிக்கு தேர்வு நடைபெறும் என அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். விண்ணப்பித்த பள்ளிகளிலேயே தேர்வில் கலந்து கொள்ளுமாறு பெற்றோர்கள் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளனர்.
பின்தங்கிய மற்றும் நலிவடைந்த பிரிவைச் சேர்ந்த குழந்தைகளுக்கு, தனியார் உதவி பெறாத பள்ளிகளில், பிரிவு 12 (1) (C) இன் படி, நுழைவு மட்டத்தில் 25% இடங்கள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. இலவச மற்றும் கட்டாயக் கல்விக்கான குழந்தைகளின் உரிமை சட்டம் 2009. 2013-14 முதல் இந்த ஒதுக்கீட்டின் கீழ் குழந்தைகள் அனுமதிக்கப்படுகின்றனர்.

Source link