சிவகங்கை | அம்மன் கோயிலை சுற்றி வந்த பெண்கள் அசைவ உணவுகளை படைத்து குலவையிட்டு வழிபாடு செய்தனர்.Source link