NIRF RANKING : தேசிய தரவரிசைப்பட்டியல் நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ள சிறந்த 100 கலை அறிவியல் கல்லூரிகளின் பட்டியலில் கோவையைச் சேர்ந்த 9 கலை அறிவியல் கல்லூரிகள் இடம்பிடித்துள்ளன.Source link