இந்த நூலகம், தென் மாவட்ட மக்களுக்கு ஒரு வரப்பிரசாதமாக அமையும் என்று தமிழறிஞர்கள் வரவேற்பு பதிவு.Source link