மதுரையில் 22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை எந்த மாற்றமுமின்றி ஒரு கிராம் ரூ. 5,550 ஆகவும், ஒரு சவரன் ரூ.44,400 ஆகவும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.Source link